Velkommen til Advokat Kent Fredriksen


En online tjeneste for interaktiv bistand av advokat for private og for næringsliv.

Målsettingen med denne tjenesten er å tilby advokattjenester til lavere pris enn det som er vanlig i dag. Dette oppnåes ved å utnytte teknologi til øket effektivitet hva gjelder:

- Innhenting av opplysninger i saker. Kommunikasjon med klienten.
- Advokatens arbeide med utarbeidelse av dokumenter, vurderinger, beregninger og rettskildearbeide.


Vårt kontor har en sentral beliggenhet ved Tinghuset i Bergen. Kort avstand til parkeringshus og busser.